MANDAU
MANDAU
Jenis Koleksi : Etnografika
Fungsi Koleksi :
Umur Koleksi : 20 Tahun

Pada kumpang terdapat hiasan simpai rotan sebanyak 3 (tiga) buah. Pada hulu berhiaskan tali benang hitam. Terdapat hiasan garis-garis timbul berupa garis miring. Pada bagian yang dipegang terdapat hiasan simpai yang terbuat dari nilon. Bagian kumpang juga terdapat tali dari nilon yang fungsinya untuk diikatkan pada pinggang. Digunakan sebagai senjata pertahanan diri.

FOTO KOLEKSI :