Kereta Jenazah
Kereta Jenazah
Jenis Koleksi : Etnografika
Fungsi Koleksi :
Umur Koleksi : 1941

KERETA JENAZAH ALAT TRANSPORTASI DITARIK OLEH KUDA MENGANGKUT JENAZAH MH.THAMRIN KETEMPAT PEMAKAMAN PADA TAHUN 1941

FOTO KOLEKSI :