LAMPU
LAMPU
Jenis Koleksi : Etnografika
Fungsi Koleksi :
Umur Koleksi : Tidak diketahui

Bentuk badan bundar, mulut mekar membalik keluar, berongga. Di antara badan dan leher terdapat tangkai pegangan, dengan ornamen flora. Bagian badan (perut) benda terdapat tempat untuk menyalakan api yang menyerupai corot (mulut bebek). Bagian badan terdapat motif sulur bunga, ban melingkar dan garis-garis pendek vertikal. Lampu ini digunakan sebagai alat penerangan di malam hari/dalam keadaan gelap.

FOTO KOLEKSI :